Prosoft iBiz

เปลี่ยนการทำ "บัญชี" ให้เป็นเรื่อง "ง่าย"


ibiz โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Cloud Accounting
เริ่มต้นกับ Prosoft ibiz ที่ตอบสนองความต้องการงานด้านบัญชี ด้วยประสิทธิภาพและคุณสมบัติของโปรแกรม
ที่จะทำให้งานของคุณสะดวก รวดเร็วและคล่องตัว จัดการงานบัญชีครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นงานซื้อ ขาย คลังสินค้า
ลงบัญชี ก็สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว อัพเดทและติดตามความเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา
ดูรายงานสรุปภาพรวมทั้งหมดในหน้าเดียว

การบันทึกข้อมูลจากระบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการขายการจัดซื้อ การบันทึกรายการรายวัน
และระบบคลังสินค้า เพื่อนำไปแสดงบนรายงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นระบบ

ที่มา : https://www.prosoftibiz.com/Home/Index

<<< โครงสร้างราคา Proosft iBiz >>>

1. แบบซื้อขาด Perpetual License (ค่า MA ปีที่สองเป็นต้นไป 10%)


2. แบบเช่าซื้อรายปี Annual Contract (จ่ายเป็นรายปี)

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์