การพัฒนาระบบสารสนเทศ

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

16 รายการ
ทบทวนแนวคิดแนวทางธุรกิจด้วย BMC เชิงปฏิบัติการ วางแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจบนวิถีใหม่ Chapter 5 - BMC (6-7-8) Manageing on ibiz BMC (6-7-8) การบริหารจัดการบน ibiz
ทบทวนธุรกิจด้วย BMC เชิงปฏิบัติการเพื่อ วางเส้นทางการบริหารจัดการธุรกิจบนวิถึใหม่ Project 1/2022 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจแผนใหม่
ทบทวนแนวคิดแนวทางธุรกิจด้วย BMC เชิงปฏิบัติการ วางแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจบนวิถีใหม่ บทที่ 6 : BMC (5 – 9) กำไร หรือ ขาดทุน
ทบทวนแนวคิดแนวทางธุรกิจด้วย BMC เชิงปฏิบัติการ วางแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจบนวิถีใหม่ BMC (1-2-3-4) การกำหนดระบบบน ibiz Training & Implementation Project 1/2022 On-line Training & bspAccount CloudServices มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 (ทุกวันจันทร์ 10:00 – 12:00)
Business Review with BMC Workshop for Roadmap to New Normal Business Management
คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการของแต่ละบุคคล Personal Entrepreneurial Characteristics (PEC)
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์