Activity

8 รายการ
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
23 สิงหาคม 2562 14:45:58
LCC MOU - พิธีลงนามความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา และสถานประกอบการ 23 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
0 คะแนน
|
272 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
18 กุมภาพันธ์ 2562 09:52:22
การบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs (ส่วนที่ 1) ประเภทของการบัญชี
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
0 คะแนน
|
394 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
18 กุมภาพันธ์ 2562 09:52:22
การบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs (ส่วนที่ 2) วิธีการทำบัญชี
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
0 คะแนน
|
376 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
18 กุมภาพันธ์ 2562 09:52:22
การบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs (ส่วนที่ 3) การจัดส่งข้อมูลเพื่อจ่ายภาษี
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
0 คะแนน
|
308 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
18 กุมภาพันธ์ 2562 09:52:22
การบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs (ส่วนที่ 4) ตัวอย่างการบัญชี - กรณีศึกษา
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
0 คะแนน
|
345 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
25 มกราคม 2562 16:10:41
การบริหารจัดการด้วยมุมมองเชิงระบบสารสนเทศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.พี.คอมแอค ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาความรู้ เพื่อเตรียมการประกอบอาชีพ @Oon IT Valley : 17 มกราคม 2562 (13.00 – 14:00 น.) โดย มณเฑียรชัย หยุนแดง (Project Manager)
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
0 คะแนน
|
535 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
18 สิงหาคม 2562 11:33:32
บรรยากาศ : Chiang Mai Training #1 แนวคิดเบื้องต้นการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการบัญชีเดียว Chiang Mai Training #1 Introduction Business Information Technology for SMEs พฤหัสที่ 29 สิงหาคม 2562 (เวลา 13.00-17.00 น.) ห้อง A-B, DEPA @Promenada อาคาร B
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
0 คะแนน
|
262 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
8 กันยายน 2562 10:42:22
บรรยากาศ-Level 1 : Introduction Training Course
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
0 คะแนน
|
967 ผู้เข้าชม
1075 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์