Activity

9 รายการ
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
ศุกร์ 23 สิงหาคม 2562 14:45:58
LCC MOU - พิธีลงนามความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา และสถานประกอบการ 23 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
0 คะแนน
|
314 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
จันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562 09:52:22
การบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs (ส่วนที่ 1) ประเภทของการบัญชี
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
0 คะแนน
|
447 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
จันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562 09:52:22
การบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs (ส่วนที่ 2) วิธีการทำบัญชี
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
0 คะแนน
|
460 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
จันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562 09:52:22
การบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs (ส่วนที่ 3) การจัดส่งข้อมูลเพื่อจ่ายภาษี
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
0 คะแนน
|
358 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
จันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562 09:52:22
การบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs (ส่วนที่ 4) ตัวอย่างการบัญชี - กรณีศึกษา
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
0 คะแนน
|
389 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
ศุกร์ 25 มกราคม 2562 16:10:41
การบริหารจัดการด้วยมุมมองเชิงระบบสารสนเทศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.พี.คอมแอค ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาความรู้ เพื่อเตรียมการประกอบอาชีพ @Oon IT Valley : 17 มกราคม 2562 (13.00 – 14:00 น.) โดย มณเฑียรชัย หยุนแดง (Project Manager)
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
0 คะแนน
|
588 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
จันทร์ 29 มีนาคม 2564 13:35:09
โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมฯ ในกิจกรรมการทำสบู่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ความรู้เบื้องต้น การตลาดและการขายสมัยใหม่ วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิทย์ 28101
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
0 คะแนน
|
118 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
อาทิตย์ 18 สิงหาคม 2562 11:33:32
บรรยากาศ : Chiang Mai Training #1 แนวคิดเบื้องต้นการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการบัญชีเดียว Chiang Mai Training #1 Introduction Business Information Technology for SMEs พฤหัสที่ 29 สิงหาคม 2562 (เวลา 13.00-17.00 น.) ห้อง A-B, DEPA @Promenada อาคาร B
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
0 คะแนน
|
313 ผู้เข้าชม
1199 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์