Activity

10 รายการ
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
ศุกร์ 23 สิงหาคม 2562 14:45:58
LCC MOU - พิธีลงนามความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา และสถานประกอบการ 23 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
0 คะแนน
|
423 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
จันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562 09:52:22
การบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs (ส่วนที่ 1) ประเภทของการบัญชี
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
0 คะแนน
|
564 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
จันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562 09:52:22
การบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs (ส่วนที่ 2) วิธีการทำบัญชี
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
0 คะแนน
|
586 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
จันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562 09:52:22
การบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs (ส่วนที่ 3) การจัดส่งข้อมูลเพื่อจ่ายภาษี
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
0 คะแนน
|
472 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
จันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562 09:52:22
การบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs (ส่วนที่ 4) ตัวอย่างการบัญชี - กรณีศึกษา
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
0 คะแนน
|
488 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
ศุกร์ 25 มกราคม 2562 16:10:41
การบริหารจัดการด้วยมุมมองเชิงระบบสารสนเทศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.พี.คอมแอค ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาความรู้ เพื่อเตรียมการประกอบอาชีพ @Oon IT Valley : 17 มกราคม 2562 (13.00 – 14:00 น.) โดย มณเฑียรชัย หยุนแดง (Project Manager)
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
0 คะแนน
|
703 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
จันทร์ 29 มีนาคม 2564 13:35:09
โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมฯ ในกิจกรรมการทำสบู่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ความรู้เบื้องต้น การตลาดและการขายสมัยใหม่ วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิทย์ 28101
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
0 คะแนน
|
262 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
พุธ 18 สิงหาคม 2564 21:20:19
โครงการฝึกทักษะดิจิทัลเพื่อการประกอบอาชีพธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ความรู้เบื้องต้น การตลาดและการขายสมัยใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.พี.คอมแอค ร่วมกับ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การสร้างคุณค่าแก่ลูกค้า อาจารย์รจนาภรณ์ คำขัติ
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
0 คะแนน
|
107 ผู้เข้าชม
1598 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์