Activity

14 รายการ
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
อังคาร 12 ตุลาคม 2564 15:07:48
การสร้าง แนวคิด แนวทาง การพัฒนาธุรกิจแผนใหม่ สำหรับ ผู้ประกอบการ SMEs แนวคิด แนวทาง การตลาด การขาย สมัยใหม่ Level 1.1 : CMRU Chiangmai Training #1 ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 16 – 17 ตุลาคม 2564 ( 09:00 – 15:00 )
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
0 คะแนน
|
689 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
ศุกร์ 15 ตุลาคม 2564 21:16:07
5 - CMRU-MK (L.1.1)_กรณีศึกษา เสื้อผ้า
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
0 คะแนน
|
319 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
ศุกร์ 15 ตุลาคม 2564 21:06:17
5 - CMRU-MK (L.1.1)_กรณีศึกษา ขนม
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
0 คะแนน
|
420 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
ศุกร์ 15 ตุลาคม 2564 21:11:52
5 - CMRU-MK (L.1.1)_กรณีศึกษา น้ำพริก
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
0 คะแนน
|
252 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
ศุกร์ 23 สิงหาคม 2562 14:45:58
LCC MOU - พิธีลงนามความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา และสถานประกอบการ 23 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
0 คะแนน
|
799 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
จันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562 09:52:22
การบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs (ส่วนที่ 1) ประเภทของการบัญชี
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
0 คะแนน
|
887 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
จันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562 09:52:22
การบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs (ส่วนที่ 2) วิธีการทำบัญชี
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
0 คะแนน
|
1082 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
จันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562 09:52:22
การบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs (ส่วนที่ 3) การจัดส่งข้อมูลเพื่อจ่ายภาษี
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
0 คะแนน
|
780 ผู้เข้าชม
2842 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์