LCC MOU - พิธีลงนามความร่วมมือ

LCC MOU - พิธีลงนามความร่วมมือ

พิธีลงนามความร่วมมือ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา และสถานประกอบการ
23 สิงหาคม 2562
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

นางสาวรจนาภรณ์ คำขัติ
หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.พี. คอมแอค
ลงนามความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชกรลานนา กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.พี.คอมแอค
"ร่วมฝึกอบรมวิชาชีพ พัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคม"

... สนใจฝึกอบรมวิชาชีพ ...

Contact Us

โพสต์เมื่อ :
ศุกร์ 23 สิงหาคม 2562 14:45:58
โดย :
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
อังคาร 9 มิถุนายน 2563 11:34:24
โดย :
 805
ผู้เข้าชม
คะแนน

บทความที่เกี่ยวข้อง

การบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs (ส่วนที่ 1) ประเภทของการบัญชี
การบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs (ส่วนที่ 2) วิธีการทำบัญชี
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์