กิจกรรมการศึกษา

;

กิจกรรมการศึกษา

7 รายการ
LCC MOU - พิธีลงนามความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา และสถานประกอบการ 23 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
CRUISE & HOTEL TRAINING SCHOOL PATTAYA โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
การบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs (ส่วนที่ 1) ประเภทของการบัญชี
การบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs (ส่วนที่ 2) วิธีการทำบัญชี
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์