กิจกรรมการศึกษา

กิจกรรมการศึกษา

6 รายการ
การบริหารจัดการด้วยมุมมองเชิงระบบสารสนเทศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.พี.คอมแอค ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาความรู้ เพื่อเตรียมการประกอบอาชีพ @Oon IT Valley : 17 มกราคม 2562 (13.00 – 14:00 น.) โดย มณเฑียรชัย หยุนแดง (Project Manager)
การบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs (ส่วนที่ 4) ตัวอย่างการบัญชี - กรณีศึกษา
การบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs (ส่วนที่ 3) การจัดส่งข้อมูลเพื่อจ่ายภาษี
การบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs (ส่วนที่ 2) วิธีการทำบัญชี
การบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs (ส่วนที่ 1) ประเภทของการบัญชี
LCC MOU - พิธีลงนามความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา และสถานประกอบการ 23 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์