กิจกรรมทางธุรกิจ

กิจกรรมทางธุรกิจ

2 รายการ
บรรยากาศ : Chiang Mai Training #1 แนวคิดเบื้องต้นการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการบัญชีเดียว Chiang Mai Training #1 Introduction Business Information Technology for SMEs พฤหัสที่ 29 สิงหาคม 2562 (เวลา 13.00-17.00 น.) ห้อง A-B, DEPA @Promenada อาคาร B
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์