บทความของ rose.bsp_2018

บทความของ rose.bsp_2018

32 รายการ
LCC MOU - พิธีลงนามความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา และสถานประกอบการ 23 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ Service Apartment & Boutique Hotel แนวทางการวางระบบบัญชีเพื่อการจัดการ บริษัท เอส.เอ็ม.อี. จำกัด นำเสนอ ผู้ประกอบการ เอส.เอ็ม.อี. โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.พี.คอมแอค
ibiz โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Cloud Accounting จัดการงานบัญชีครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นงานซื้อ ขาย คลังสินค้า ลงบัญชี ก็สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว อัพเดทและติดตามความเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา ดูรายงานสรุปภาพรวมทั้งหมดในหน้าเดียว
MISSION 2020 : มุ่งพัฒนาระบบงานการเงิน-บัญชีชุดเดียว สำหรับ SMEs โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจแผนใหม่ สู่งานการเงิน-บัญชีเดียวสำหรับ SMEs ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS for NPAEs)
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์