หน่วย.10 การรายงานเพื่อการจัดการธุรกิจ

หน่วย.10 การรายงานเพื่อการจัดการธุรกิจ

หน่วยที่ 10 การรายงานเพื่อการจัดการธุรกิจ

  เรื่องที่ 10.1.1 การรายงานการขาย

  เรื่องที่ 10.1.2 การรายงานการซื้อ

  เรื่องที่ 10.1.3 การรายงานสินค้า

  เรื่องที่ 10.1.4 การรายงานบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ และบัญชีแยกประเภท

  เรื่องที่ 10.1.5 การรายงานเงินสดย่อย

  เรื่องที่ 10.1.6 การรายงานเช็คและธนาคาร

  เรื่องที่ 10.1.7 การรายทางการเงิน

  เรื่องที่ 10.1.8 การรายงานทางภาษี TAX

  เรื่องที่ 10.1.9 การรายงาน CRM

  เรื่องที่ 10.1.10 การรายงาน Setup 
 60
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์