การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

แนวคิด แนวทาง การบริหารงานโครงการ

"โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลาง"

myAccount ≥ 10-Users & WINSpeed ≥ 15-Users

แนวคิด แนวทาง การบริหารงานโครงการ

"โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลาง"

myAccount ≥ 10-Users & WINSpeed ≥ 15-Users 

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์