คู่มือการเงินธุรกิจ : Business Finance

คู่มือการเงินธุรกิจ : Business Finance

4 รายการ
การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ โฟกัสลูกค้าตัวจริง ส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้า การสร้างแบรนด์แบบง่าย และวิธีสร้างรายได้จากช่องทางออนไลน์
86 ผู้เข้าชม
การบริหารการเงินรายได้ รายจ่าย การลงทุน การบัญชีบริหาร และการวิเคราะห์กระแสเงินสด
93 ผู้เข้าชม
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ กระบวนการขาย ข้อมูลการขาย และการวิเคราะห์การขาย
75 ผู้เข้าชม
การบริหารการซื้อ สินค้า ต้นทุนการขาย และการวิเคราะห์ต้นทุนการขาย
76 ผู้เข้าชม
386 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์