การบริหารต้นทุน

การบริหารต้นทุน

ความรู้ (Knowledge)

หน่วย 1  การบริหารการซื้อ

หน่วย 2  การบริหารจัดการสินค้า

หน่วย 3  การบริหารต้นทุนการขาย

หน่วย 4  การวิเคราะห์ต้นทุนการขาย
 57
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์