การบริหารการเงินและบัญชี

การบริหารการเงินและบัญชี

ความรู้ (Knowledge)

หน่วย 1  การบริหารการเงิน - รายได้

หน่วย 2  การบริหารการเงิน - รายจ่าย

หน่วย 3  การบริหารการเงิน - การลงทุน

หน่วย 4  การบัญชีบริหาร

หน่วย 5  การวิเคราะห์กระแสเงินสด
 74
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์