การบริหารการขาย

การบริหารการขาย

ความรู้ (Knowledge)

หน่วย 1  การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

หน่วย 2  การบริหารกระบวนการขาย

หน่วย 3  การบริหารข้อมูลการขาย

หน่วย 4  การวิเคราะห์การขาย
 113
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์