บทที่ 6 BMC (5 – 9) กำไร หรือ ขาดทุน

บทที่ 6 BMC (5 – 9) กำไร หรือ ขาดทุน

ทบทวนแนวคิดแนวทางธุรกิจด้วย BMC เชิงปฏิบัติการ
วางแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจบนวิถีใหม่
บทที่ 6 : BMC (5 – 9) กำไร หรือ ขาดทุน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์