บทที่ 4 : BMC (1-2-3-4) การกำหนดระบบบน ibiz

บทที่ 4 : BMC (1-2-3-4) การกำหนดระบบบน ibiz

ทบทวนแนวคิดแนวทางธุรกิจด้วย BMC เชิงปฏิบัติการ
วางแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจบนวิถีใหม่
BMC (1-2-3-4) การกำหนดระบบบน ibiz
Training & Implementation Project 1/2022

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์