Prosoft POS

โปรแกรม POS ซอฟท์แวร์บริหารร้านค้าปลีกสำเร็จรูป หรือโปรแกรมขายหน้าร้าน (Point of Sale)
เหมาะสำหรับธุรกิจค้าปลีก / ค้าส่ง รองรับการทำงานทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
ที่มีปริมาณข้อมูลเป็นจำนวนมาก เช่น ดิสเคาว์สโตร์, ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

หรือเป็นธุรกิจที่มีจำนวนสาขาเป็นจำนวนมาก รองรับการทำงานอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงการทำงานตั้งแต่
การรับสินค้าเข้า การกำหนดรายละเอียดของสินค้า การกำหนดรายละเอียด Promotion ที่ใช้ในแต่ละช่วงเวลา
การขายสินค้า ณ จุดขาย พร้อมทั้งการชำระเงินด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินสด, บัตรเครดิต, คูปองหรือบัตรส่วนลด
ตลอดจนการออกพิมพ์ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีอย่างย่อ และการเก็บข้อมูลสมาชิก ประวัติการซื้อเพื่อใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ฉะนั้นคุณจะพลาดไม่ได้กับ Software ที่เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและทีมงานบริการมืออาชีพ

ที่มา : http://www.prosoftpos.com/Default.aspx 

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์