ปรับเปลี่ยนการทำงานด้วย bspAccount Cloud Services

ปรับเปลี่ยนการทำงานด้วย bspAccount Cloud Services

ปรับเปลี่ยนการทำงานด้วย
bspAccount Cloud Services

โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม
... ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ...

Chiang Mai Training #2
Accounting & ERP for SMEs

B a s i c   T r a i n i n g  &  W o r k s h o p

"Review Business Concepts with BMC & Single Financial Account for SMEs"

"ทบทวนแนวคิดธุรกิจ ด้วยบิสซิเนสโมเดลแคนวาส สู่งานการเงิน-บัญชีชุดเดียว สำหรับเอสเอ็มอี"

ชื่อผู้ติดต่อ :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-mail :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
ประเภทการติดต่อ :
รายละเอียด :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์