บทความ : Business Concept Review with BMC Workshop to Single Financial-Accounting for SMEs (Level 1 #3)

บทความ : Business Concept Review with BMC Workshop to Single Financial-Accounting for SMEs (Level 1 #3)

Level 1 รอบที่ 3

Business Concept Review with BMC Workshop to Single Financial-Accounting for SMEs

ทบทวนแนวคิดธุรกิจด้วย BMC เชิงปฏิบัติการ สู่งานการเงิน-บัญชีชุดเดียวสำหรับ SMEs

แนวทางการจัดการงานการเงิน-บัญชีชุดเดียว ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส่วนที่มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 2563 ผู้ประกอบการควรเตรียมการอย่างไร..??


Download File : 1 - Change SMEs (เปลี่ยนแล้วรวย).xlsx


Download File : 2 - BMC - Business Concepts.xlsx


Download File : 3 - ผู้ประกอบการ กับงานบัญชี.xlsx


Download File : 3 - ผู้ประกอบการ กับงานบัญชี.xlsx

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์