บทความ : Business Concept Review with BMC Workshop to Customer Value Proposition (Level 1.1 #5)

บทความ : Business Concept Review with BMC Workshop to Customer Value Proposition (Level 1.1 #5)

Level 1.1 รอบที่ 5

Business Concept Review with BMC Workshop to Customer Value Proposition
ทบทวนแนวคิดธุรกิจด้วย BMC เชิงปฏิบัติการ สู่เนื้อหา “การสร้างคุณค่าแก่ลูกค้า”Level 1.1 รอบที่ 5

Business Concept Review with BMC Workshop to Customer Value Proposition
ทบทวนแนวคิดธุรกิจด้วย BMC เชิงปฏิบัติการ สู่เนื้อหา “การสร้างคุณค่าแก่ลูกค้า”

ชื่อผู้ติดต่อ :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-mail :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
ประเภทการติดต่อ :
ชื่อ-ที่อยู่-ธุรกิจของกิจการ :
ชื่อ-ที่อยู่-ธุรกิจของกิจการ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์