“ มุ่งสู่การร่วมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ”

โบว์ชัวร์การอบรม

 

"ก้าวสู่ยุค Digital 4.0 ด้วยระบบบัญชีออนไลน์ myAccount Cloud"

กับการอบรมในหัวข้อ "แนวทางการบริหารจัดการบัญชีเดียว" ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน (TFRS for NPAEs) หลักสูตร Basic Training Guide For SMEs กับทางผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ร่วมกับโปรแกรมบัญชีออนไลน์คุณภาพ myAccount Cloud

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์