หน่วย 8 การประยุกต์ใช้งานระบบเงินสดย่อย

หน่วย 8 การประยุกต์ใช้งานระบบเงินสดย่อย

หน่วยที่  8 การประยุกต์ใช้งานระบบเงินสดย่อย

ตอนที่   8.1 ระบบเงินสดย่อย

แนวคิด

  1. ระบบเงินสดย่อยพื้นฐาน ประกอบด้วย ตั้งวงเงินสดย่อย รับเงินสดย่อย ขอจ่ายเงินสดย่อย และจ่ายเงินสดย่อย
การประยุกต์ใช้งานระบบเงินสดย่อย ให้ตรงทิศทางของเป้าหมายของธุรกิจที่ตั้งไว้ เริ่มตั้งแต่ ตั้งวงเงินสดย่อย รับเงินสดย่อย และจ่ายเงินสดย่อย จะช่วยให้กิจการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้น

 56
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์