หน่วย 9 การประยุกต์ใช้งานระบบ CRM

หน่วย 9 การประยุกต์ใช้งานระบบ CRM

หน่วยที่  9 การประยุกต์ใช้งานระบบ CRM

ตอนที่   9.1 ระบบ CRM

แนวคิด

  1. ระบบ CRM พื้นฐาน ประกอบด้วย Customer ผู้สนใจ โอกาสทางการขาย กิจกรรม ปฎิทินกิจกรรม และปฏิทินครบรอบ
การประยุกต์ใช้งานระบบ CRM ให้ตรงทิศทางของเป้าหมายของธุรกิจที่ตั้งไว้ เริ่มตั้งแต่ Customer ผู้สนใจ โอกาสทางการขาย ปฏิทินกิจกรรม และปฏิทินครบรอบ จะช่วยให้กิจการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้น

 117
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์