ความรู้เบื้องต้น การตลาดและการขายสมัยใหม่

ความรู้เบื้องต้น การตลาดและการขายสมัยใหม่

โครงการฝึกทักษะดิจิทัลเพื่อการประกอบอาชีพธุรกิจคหกรรมศาสตร์
ความรู้เบื้องต้น การตลาดและการขายสมัยใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.พี.คอมแอค
ร่วมกับ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การสร้างคุณค่าแก่ลูกค้า
อาจารย์รจนาภรณ์ คำขัติ

โพสต์เมื่อ :
พุธ 18 สิงหาคม 2564 21:20:19
โดย :
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
พุธ 18 สิงหาคม 2564 21:32:14
โดย :
 370
ผู้เข้าชม
คะแนน

บทความที่เกี่ยวข้อง

LCC MOU - พิธีลงนามความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา และสถานประกอบการ 23 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
การบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs (ส่วนที่ 1) ประเภทของการบัญชี
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์