กิจกรรมพัฒนาความรู้ เพื่อเตรียมการประกอบอาชีพ

กิจกรรมพัฒนาความรู้ เพื่อเตรียมการประกอบอาชีพ

การบริหารจัดการด้วยมุมมองเชิงระบบสารสนเทศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.พี.คอมแอค ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
กิจกรรมพัฒนาความรู้ เพื่อเตรียมการประกอบอาชีพ
@Oon IT Valley : 17 มกราคม 2562 (13.00 – 14:00 น.)
โดย มณเฑียรชัย หยุนแดง (Project Manager)


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์